Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPO)

Een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPO) binnen een organisatie is er voor medewerkers die op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag of grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, intimidatie, discriminatie en agressie. De medewerker kan zich onveilig voelen en durft dit niet aan te kaarten binnen de organisatie. De vertrouwenspersoon kan hierbij helpen. Hij of zij is onafhankelijk en heeft geen band met de organisatie.

De vertrouwenspersoon heeft een luisterend oor, denkt met de melder mee richting oplossingen, kan de melder ondersteunen bij gesprekken en draagt bij aan het herstel van de relatie tussen de melder en de veroorzaker. De melder van het ongewenste gedrag blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het oplossen van zijn of haar probleem.

Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid kenmerken het werk van de vertrouwenspersoon. Uit de aard van de functie volgt dat de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht heeft. De vertrouwenspersoon is alleen verantwoording schuldig aan het hoogste gezag van de organisatie en legt geen inhoudelijke verantwoording af aangaande individuele gevallen. Een vertrouwenspersoon adviseert het management en kan helpen signalen op te pikken en een proactieve houding aan te nemen.

Wat doet een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPO)?

De drie belangrijkste taken van een VPO:

  1. Opvangen, begeleiden en informeren van de medewerker.
  2. Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie.
  3. Adviseren van bestuur en management.

Meer weten wat ik voor u kan betekenen als Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPO)?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op via e-mail of telefoon: 06 – 5392 7978