Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook wel “gegevens” genoemd) door eenmanszaak JCC Consulting, hierna te noemen “JCC Consulting”, en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

JCC Consulting kan persoonsgegevens van u verwerken, nadat u deze zelf persoonlijk, telefonisch of per e-mail hebt verstrekt.

JCC Consulting kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom JCC Consulting gegevens nodig heeft

JCC Consulting verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan JCC Consulting uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitbrengen van een offerte, het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang JCC Consulting gegevens bewaart

JCC Consulting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Gegevens verstrekken aan derden JCC Consulting verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jccconsulting.nl. JCC Consulting zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bescherming gegevens

JCC Consulting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van JCC Consulting maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door JCC Consulting verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact op met JCC Consulting via info@jccconsulting.nl.

JCC Consulting contactgegevens

Telefoon: 06 – 539 27 978
E-mailadres: info@jccconsulting.nl.