Marlout Corba heeft haar opleiding tot mediator gevolgd bij de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam in 2006 (het ADR instituut).

Zij is lid van de VMNH (Vereniging Mediators Noord Holland)

Vereniging Mediators Noord Holland (VMNH)

Marlout Corba is bestuursvoorzitter van de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG)

Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG)

De klachtenfunctionarissen adviseren en bemiddelen tussen de cliënten/patiënten in de zorg die een klacht hebben of die ontevreden zijn en de zorgverlener. De klachtenfunctionarissen bemiddelen vanuit een onafhankelijke positie.

Bij mediation hebben de partijen een grote rol in het zoeken naar een oplossing. De mediator heeft geen inhoudelijke bemoeienis en zal geen eigen opvattingen uitspreken en geen invloed uitoefenen. Hij of zij zal de partijen aansporen om met elkaar in gesprek te gaan in het bijzijn van de onafhankelijke mediator die het proces actief bewaakt. De mediator doet in principe geen voorstellen voor een oplossing. De partijen komen zelf tot een gedragen oplossing of besluit.
De mediator is gericht op het proces en op de relatie.

Bij bemiddeling onderzoekt de bemiddelaar waar de de belangen liggen en waar ze botsen. De bemiddelaar heeft ook een groot deel van de inhoudelijke regie in handen. Hij/zij kan zelf allerlei compromisvoorstellen aanreiken, kan eigen kennis en opvattingen inbrengen en invloed uitoefenen. De bemiddelaar is gericht op de inhoud, het proces en op de oplossing.

Marlout Corba heeft veel ervaring in zowel mediation- als bemiddelingstrajecten.